Электронные ресурсы по дисциплинам

Электронные ресурсы по дисциплинам

Образовательная программа: 6В01502 – Физика

ФИО преподавателя

Наименование дисциплины

Тема видеолекции

Дата исполнения

Подтверждающая ссылка

1.

Садыкова Б.С.

Атом және атом ядросының физикасы

Сутегі атомының спектрлік сериясы

2017-2018

https://www.youtube.com/watch?v=9_UhCbPtE4U

Ядроның құрамы, заряды жіне массалық саны

Ядролық күштер

Ядролардың электромагниттік моменттері

Ядроның байланыс энергиясы

Табиғи жасанды радиактивтілік

Ядролық реакциялар, олардың классификациясы

Ядролық тізбекті реакия

Ядролық реактор

2.

Жумабаева С.Б.

Астрономия

Астрономия пәні

Астрономияның бөлімдері

2018-2019

https://www.youtube.com/channel/UCbeMpBEVPSPR7Nk_L67ul7g

Астрономия ілімінің туындалуы.

Ежелгі астрономияның дамуы

Қазіргі көзқарас бойынша Күн жүйесінің қалыптасуы

Күн жүйесі жайлы жалпы мағлұмат.

Өлшемі, массасы, тығыздығы.

Жер туралы жалпы түсінік. Жердің массасын анықтау

3.

Тулегенова А.К.

Математикалық логика және дискретті математика

Жиындар теориясының элементтері

2018-2019

https://www.youtube.com/watch?v=RdCJaA_cgR8

Комбинаторика элементтері

Буль функциялары

Айтылым ұғым

Пердикатттар алгебрасы

Кодтаудың негізгі есептері

4.

Қожахмет М.С.

Физиканы оқыту әдістемесі

Физикадан оқу сабақтарын ұйымдастырудың формалары

2019-2020

https://www.youtube.com/watch?v=uT5Y9UStjO8

Физикадан оқу материалын ауызша баяндаудың ерекшелігі

Физикалық демонстрациялық эксперимент

Оқушылардың өзіндік жұмыстары

Жаңа педагогикалық оқыту технологиялары

5.

Сабитбекова Г.

Математикалық талдау

Функция. Функция түрлері және берілу тәсілдері.

Тізбек және тізбек шегі. Функциялар шегі.

Тамаша тектер

2019-2020

https://www.youtube.com/watch?v=RiR0o8I8Wzg

Туынды. Күрделі, кері және параметр арқылы берілген функцияның туындысы

Функцияның дифференциалы. Жоғарғы ретті туындылар мен дифференциалдар

Анықталмаған интеграл. Анықталмаған интегралды есептеу тәсілдері

Анықталған интеграл. Анықталған интегралдың қолданылуы

6.

Узакова Б.З.

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Оқиға және ықтималдық

2019-2020

https://www.youtube.com/watch?v=Cg7zVv6j-Xw

Комбинаторика элементтері

Тәуелсіз тәжірибелері

Кездейсоқ шамалар

Бағалаулар

7.

Аубакирова А.А.

Білім берудегі жаңа технологиялар

Диалогты оқытудың маңызы

2019-2020

https://www.youtube.com/watch?v=h9pHhOh--XA

Талантты және дарынды балаларды оқыту

Бағалау үдерісінің мақсаты.

Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау

Оқытуда сын тұрғысынан ойлауды пайдалану

Оқыту мен оқу үдерісінде Lesson Study әдісін қолдану

8.

Аубакирова А.А.

Білім берудегі жаңа технология

Оқудағы Кембридж тәсілінің теориялық негіздері. Мұғалім ұстамы.

Табысты оқыту мен құзырлы  мұғалім

2020-2021

https://www.youtube.com/channel/UCbeMpBEVPSPR7Nk_L67ul7g

Оқыту мен оқудағы  жаңа тәсілдер

Ынтымақтастық пен өзара іс-әрекеттегі жұмыс

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу

Оқытуды басқару  және көшбасшылық

 

КОНТАКТЫ


Адрес: 110300, г. Аркалык, ул. Ауельбекова, 17
Тел: 8-71430-7-24-88
Приемная комиссия: 8-71430-7-11-57
Call center: +77143049502

ПОДПИШИТЕСЬ