Научные направления

Научное направление кафедры «Педагогические основы формирования функциональной грамотности будущих воспитателей-педагогов»

ФИО преподавателей

Научные направления

1

Дуйсебекова А.Е.

Тұлға құзыреттілігін дамытуда білім беру мазмұнын жетілдірудің жолдары

2

Жандильдина Р.Е.

Мектепке дейінгі балалардың танымдық белсенділіктерін дамыту жолдары

3

Жунусова Р.К.

Развитие письменной речи учащихся начальных классов

4

Оспанбекова М.Н.

Инновациялық технологиялар негізінде бастауыш сынып оқушыларының рефлексиясын дамыту

5

Темирханова К.Ш.

Мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастыру мүмкіндіктері

6

Кара А.Б.

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы жаратылыстану ғылымдарындағы сауаттылық мәселелері

7

Дуйсекова А.А.

Оқушылардың математикалық сауаттылықтары негізінде ақпараттық құзыреттіліктерін дамыту әдістері

8

Умбетова М.Ж.

Формирование социально-нравственной компетенции будущих педагогов

9

Омарова Д.К.

Формирования функциональной компететности у будущих воспитателей на основе методики развития речи

10

Саттар Т.Т.

Методика адаптации детей в дошкольной учреждении