Electronic resources by discipline

Electronic resources by discipline

Educational program: 6B01507 – Mathematics and Physics

Name of the discipline 

Theme of the videolecture

Full name of the teacher

Confirmation link

Date

1

Атом және атом ядросының физикасы

Сутегі атомының спектрлік сериясы

Садыкова Б.С.

https://www.youtube.com/watch?v=9_UhCbPtE4U

2017-2018

Ядроның құрамы, заряды жіне массалық саны

Ядролық күштер

Ядролардың электромагниттік моменттері

Ядроның байланыс энергиясы

Табиғи жасанды радиактивтілік

Ядролық реакциялар, олардың классификациясы

Ядролық тізбекті реакия

Ядролық реактор

2

Астрономия

Астрономия пәні

Астрономияның бөлімдері

Жумабаева С.Б.

https://www.youtube.com/channel/UCbeMpBEVPSPR7Nk_L67ul7g

2018-2019

Астрономия ілімінің туындалуы . Ежелгі астрономияның дамуы.

Қазіргі көзқарас бойынша Күн жүйесінің қалыптасуы

Күн жүйесі жайлы жалпы мағлмат . Өлшемі, массасы,тығыздығы.

Жер туралы жалпы түсінік. Жердің массасын анықтау

3

Математикалық логика және дискретті математика

Жиындар теориясының элементтері

Тулегенова А.К.

https://www.youtube.com/watch?v=RdCJaA_cgR8

2018-2019

Комбинаторика элементтері

Буль функциялары

Айтылым ұғым

Пердикатттар алгебрасы

Кодтаудың негізгі есептері

4

Физиканы оқыту әдістемесі

Физикадан оқу сабақтарын ұйымдастырудың формалары

Қожахмет М.С.

https://www.youtube.com/watch?v=uT5Y9UStjO8

2019-2020

Физикадан оқу материалын ауызша баяндаудың ерекшелігі

Физикалық демонстрациялық эксперимент

Оқушылардың өзіндік жұмыстары

Жаңа педагогикалық оқыту технологиялары

5

Математикалық талдау

Функция. Функция түрлері және берілу тәсілдері. Тізбек және тізбек шегі. Функциялар шегі. Тамаша тектер.

Сабитбекова Г.

https://www.youtube.com/watch?v=RiR0o8I8Wzg

2019-2020

Туынды. Күрделі, кері және параметр арқылы берілген функцияның туындысы.

Функцияның дифференциалы. Жоғарғы ретті туындылар мен дифференциалдар

Анықталмаған интеграл. Анықталмаған интегралды есептеу тәсілдері

Анықталған интеграл. Анықталған интегралдың қолданылуы

6

Математиканы оқыту әдістемесі

«Математиканы оқыту әдістемесі» оқу пәні ретінде

Абдрахманова М.Т.

https://www.youtube.com/watch?v=GPTNxcvMe3I

2019-2020

Мектеп математика курсының базалық мазмұнына сипаттама

Математикалық ұғымдар және оларды қалыптастыру

Математиканы оқыту әдістері мен заманауи технологиялары

Мектепте математикадан оқу жұмысын ұйымдастыру

7

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Оқиға және ықтималдық

Узакова Б.З.

https://www.youtube.com/watch?v=Cg7zVv6j-Xw

2019-2020

Комбинаторика элементтері

Тәуелсіз тәжірибелері

Кездейсоқ шамалар

Бағалаулар

8

Білім берудегі жаңа технологиялар

Диалогты оқытудың маңызы.

Аубакирова А.А.

https://www.youtube.com/watch?v=h9pHhOh--XA

2019-2020

Талантты және дарынды балаларды оқыту.

Бағалау үдерісінің мақсаты.

Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау.

Оқытуда сын тұрғысынан ойлауды пайдалану.

Оқыту мен оқу үдерісінде Lesson Study әдісін қолдану

9

Стереометрия курсынан есептер шығару әдістемесі

Түзулер мен жазықтықтардың параллельдігі

Абрахманова М.Т.

https://www.youtube.com/channel/UCbeMpBEVPSPR7Nk_L67ul7g

2020-2021

Түзулер мен жазықтықтардың перпендикулярлығы

Кеңістіктегі декарттық координаталар және векторлар

Көпжақтар

Айналу денелері

10

Білім берудегі жаңа технология

Оқудағы Кембридж тәсілінің теориялық негіздері. Мұғалім ұстамы.Табысты оқыту мен құзырлы  мұғалім.

Аубакирова А.А.

https://www.youtube.com/channel/UCbeMpBEVPSPR7Nk_L67ul7g

2020-2021

Оқыту мен оқудағы  жаңа тәсілдер

Ынтымақтастық пен өзара әс-әрекеттегі жұмыс

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу

Оқытуды басқару  және көшбасшылық

11

Математикалық талдау

Көп айнымалы функциялар. Дербес туындылар. Күрделі функцияның туындысы

Сабитбекова Г.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ-WtOdrzeDj8DbdjWNPxKs5Y5bHFJkpM

2020-2021

Жоғары ретті туындылар мен дифференциалдар

Бірнеше айнымалы функцияның экстремумы

Екі еселі интегралдар

Үш еселі интегралдар

Address: 110300, Auelbekova str.17, Arkalyk
Tel: 8-71430-7-24-88
Fax: 8-71430-7-01-87
Selection committee: 8-71430-7-11-57
Call center: +77143049502