Electronic resources by discipline

Electronic resources by discipline

Educational program: 6B01508 – Mathematics and Physics

Name of the discipline 

Theme of the videolecture

Full name of the teacher

Confirmation link

Date

1

Математикалық логика және дискретті математика

Жиындар теориясының элементтері

Тулегенова А.К.

https://www.youtube.com/watch?v=RdCJaA_cgR8

2018-2019

Комбинаторика элементтері

Буль функциялары

Айтылым ұғым

Пердикатттар алгебрасы

Кодтаудың негізгі есептері

2

Математикалық талдау

Функция. Функция түрлері және берілу тәсілдері. Тізбек және тізбек шегі. Функциялар шегі. Тамаша тектер.

Сабитбекова Г.

https://www.youtube.com/watch?v=RiR0o8I8Wzg

2019-2020

Туынды. Күрделі, кері және параметр арқылы берілген функцияның туындысы.

Функцияның дифференциалы. Жоғарғы ретті туындылар мен дифференциалдар

Анықталмаған интеграл. Анықталмаған интегралды есептеу тәсілдері

Анықталған интеграл. Анықталған интегралдың қолданылуы

3

Математиканы оқыту әдістемесі

«Математиканы оқыту әдістемесі» оқу пәні ретінде

Абдрахманова М.Т.

https://www.youtube.com/watch?v=GPTNxcvMe3I

2019-2020

Мектеп математика курсының базалық мазмұнына сипаттама

Математикалық ұғымдар және оларды қалыптастыру

Математиканы оқыту әдістері мен заманауи технологиялары

Мектепте математикадан оқу жұмысын ұйымдастыру

4

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Оқиға және ықтималдық

Узакова Б.З.

https://www.youtube.com/watch?v=Cg7zVv6j-Xw

2019-2020

Комбинаторика элементтері

Тәуелсіз тәжірибелері

Кездейсоқ шамалар

Бағалаулар

5

Білім берудегі жаңа технологиялар

Диалогты оқытудың маңызы.

Аубакирова А.А.

https://www.youtube.com/watch?v=h9pHhOh--XA

2019-2020

Талантты және дарынды балаларды оқыту.

Бағалау үдерісінің мақсаты.

Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау.

Оқытуда сын тұрғысынан ойлауды пайдалану.

Оқыту мен оқу үдерісінде Lesson Study әдісін қолдану

6

Стереометрия курсынан есептер шығару әдістемесі

Түзулер мен жазықтықтардың параллельдігі

Абрахманова М.Т.

 

https://www.youtube.com/channel/UCbeMpBEVPSPR7Nk_L67ul7g

2020-2021

Түзулер мен жазықтықтардың перпендикулярлығы

Кеңістіктегі декарттық координаталар және векторлар

Көпжақтар

Айналу денелері

7

Білім берудегі жаңа технология

Оқудағы Кембридж тәсілінің теориялық негіздері. Мұғалім ұстамы.Табысты оқыту мен құзырлы  мұғалім.

Аубакирова А.А.

https://www.youtube.com/channel/UCbeMpBEVPSPR7Nk_L67ul7g

2020-2021

Оқыту мен оқудағы  жаңа тәсілдер

Ынтымақтастық пен өзара әс-әрекеттегі жұмыс

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу

Оқытуды басқару  және көшбасшылық

8

Математикалық талдау

Көп айнымалы функциялар. Дербес туындылар. Күрделі функцияның туындысы

Сабитбекова Г.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ-WtOdrzeDj8DbdjWNPxKs5Y5bHFJkpM

2020-2021

Жоғары ретті туындылар мен дифференциалдар

Бірнеше айнымалы функцияның экстремумы

Екі еселі интегралдар

Үш еселі интегралдар

Address: 110300, Auelbekova str.17, Arkalyk
Tel: 8-71430-7-24-88
Fax: 8-71430-7-01-87
Selection committee: 8-71430-7-11-57
Call center: +77143049502