The use of open educational resources

Using the open educational resources

The system of distance learning for students of educational programs 6В01504-Chemistry, 6В01505-Biology, 6В01506-Geography, 6В01510-Chemistry-Biology, 6В01511-Geography-History and 6В01512-Biology-Geography is provided with the following information resources:

ArkPI Web-resources

 

Digital library

- Official site ArkPI (api.kz)

- Private student office

- Distance Learning Site

- interinstitutional portal

 

- Digital catalogue (api.kz)

- System ABIS Irbis 64

- ingress RMEB

- ingress Thomson Reuters

- ingress SCOPUS

- ingress Elsevier

- The program "Digital Library ArkPI"

- ingress to resources Publishing
"Lan" Russia (St. Petersburg)

- Access to information resources of other libraries and institutions: and others

In the learning process, video lectures and electronic textbooks are used, prepared by the teaching staff of the Department of Chemistry, Biology and Geography, as well as an electronic resource of the library fund of ArkPI. The tables below show lists of released electronic resources for individual disciplines OP 6В01504-Chemistry, 6В01505-Biology, 6В01506-Geography, 6В01510-Chemistry-Biology, 6В01511-Geography-History and 6В01512-Biology-Geography for the last 9 years and lists of electronic manuals in ABIS Irbis 64:

List of electronic resources prepared by the teaching staff

Name of discipline

Topic

Full name of the teacher

Form release

Date

1.                  

Адам және  жануарлар физиологиясы

Қан құрамындағы глюкоза мөлшерін анықтау

Аубакирова Ж.Т.

Video lecture

2011

2.                  

Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы

Евразия материгінің топырағы, өсімдігі және жануарлар әлемі

Нұрханов М.Ә.

Video lecture

2011

3.                  

Картография с основами топографии

Математическая основа карты

Балыкбаева Г.Ш.

Video lecture

2011

4.                  

Экология және тұрақты даму

Тұрақты дамудың концепциялары және принциптері

Жиенбай С.Б.

The audio lectures

2012

5.                  

Геоэкология және табиғатты қорғау

Тұран жазығы

Хамитова Қ.Қ.

Video lecture

2012

6.                  

Азотты органикалық қосылыстар

Аминқышқылдары

Досмагулова Қ.Қ.

Video lecture

2012

7.                  

Дүниежүзінің орман ресурстары және оның экологиялық мәселелері

Иманкулов К.Е.

Video lecture

2012

8.                  

Тіршілік қауіпсіздік негіздері

Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар

Амиров М.С.

The audio lectures

2012

9.                  

Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы

Австралия материгіне физика-географиялық сипаттама

Нұрханов М.Ә.

Video lecture

2012

10.              

Жалпы жертану

Жердің қозғалысы және оның географиясылық салдары

Қалқашев С.Ғ.

The audio lectures

2013

11.              

Ландшафттану

Қазақстанның табиғат зоналары

Бөлтірік М.Ы.

The audio lectures

2013

12.              

Картография с основами топографии

Географическая основа карт

Балыкбаева Г.Ш.

Video lecture

2013

13.              

Картография топография негіздері

География карталардың мәні

Молдрахметова О.М.

The audio lectures

2013

14.              

Туризм және өлкетану негіздері

Туристік жорықтарды ұйымдастыру

Иманкулов К.Е.

The audio lectures

2013

15.              

Геология

Жер сілкінісі

Қалқашев С.Ғ.

The audio lectures

2013

16.              

Омыртқасыздар зоологиясы

Жұмыр құрттар типі

Құрманбаева  А.Б.

The audio lectures

2013

17.              

Жас ерекшеліктер физиологиясы

Азаматтық қорғаныс адамдардың өмір сүру қауіпсіздігін қамтамасыз етуде рөлі және міндеті

Жылгелдина М.А.

The audio lectures

2013

18.              

Зоология позвоночных

Общая характеристика млекопитающих

Тасбулатова  Г.С.

Video lecture

2013

19.              

Генетика

Мутация. Мутация түрлері

Жұмағалиқыз Б.

The audio lectures

2013

20.              

Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы

Оңтүстік Америка материгіне физикалық-географиялық сипаттама

Нұрханов М.Ә.

Video lecture

2014

21.              

Жалпы жертану

Жер ғаламшары. Географиялық қабық. Атмосфераның құрамы мен құрылысы

Қалқашев С.Ғ.

The audio lectures

2014

22.              

Генетика

«Генетика» және селекция негіздері пәні

Жұмағалиқызы Б.

Electronic training manual

2015

23.              

Қазіргі дүние географиясы

Иманкулов К.Е.

Video lecture

2015

24.              

Жалпы жертану

Қалқашев С.Ғ.

Video lecture

2015

25.              

Генетика және селекция негіздері

Жұмағалиқызы Б

Electronic training manual

2015

26.              

Экология и устойчивое развитие

Балықбаева Г.Ш.

Video lecture

2016

27.              

Жас ерекшеліктер физиологиясы

Кемелбаева А.Қ.

Video lecture

2016

28.              

Зоология позвоничных

Тасбулатова Г.С.

Video lecture

2016

29.              

Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы

Бөлтірік М.Ы.

Video lecture

2016

30.              

Генетика

Тұқымқуалаушылықтың материалдық негіздері

Жұмағалиқызы Б.

Video lecture

2016

31.              

Биология тарихы

Абдрасулова Ж.Т.

Video lecture

2016

32.              

Адам анатомиясы

Амиров М.С.

Video lecture

2016

33.              

Қазіргі дүние географиясы

Иманқұлов К.Е.

Electronic training manual

2016

34.              

Бейорганикалық химия»

Хамит А.Ж., ДосмагуловаҚ.Қ., Сейілова А.Е., Нүркенова А.Д.

Electronic training manual

2017

35.              

Химиялық технология

Досмагулова Қ.К.

Хамит А.Ж.

Сейлова А.Е.

Нүркенова А.Д.

Electronic training manual

2017

36.              

Қазақстанның физикалық географиясы

Нурханов М.А.

Накишбаева Ж.К.

Байгукин Ғ.Т.

Electronic training manual

2017

37.              

Цитология және гистология

Жиенбай С.Б.

Кемелбаева А.Қ.

Сейлова А.Е.

Electronic training manual

2017

38.              

Эволюциялық ілімі

Ермекбаева А.Т.,

Жиенбай С.Б.,

Амиров М.С.

Электронное учебное пособие

2018

39.              

Қазақстанның физикалық географиясы

Иманқұлов К.Е.,

Байгукин Ғ.Т.,

Сәлімжанов Н.Ө.

Электронное учебное пособие

2018

40.              

Физикалық химия

Химиялық термодинамика

Хамит А.Ж.

Видеолекция

2018

41.              

Химиялық термодинамиканың заңдары

2018

42.              

Химиялық процестердің бағыттары

2018

43.              

Ерітінділердің жалпы сипаттамасы

2018

44.              

Химиялық кинетика

Досмагулова К.К.

Видеолекция

2018

45.              

Химиялық және фазааралық тепе-теңдік

2018

46.              

Беттік құбылыстар. Адсорбция

2018

47.              

Электрохимия негіздері

2018

48.              

Адам анатомиясы

 

Тәнтану, міндеттері

Амиров М.С.

Видеолекция

2018

49.              

Сүйектер туралы ілім

2018

50.              

Бұлшықеттер физиологиясы

Ермекбаева А.Т.

2018

51.              

Бұлшықеттер түрлері, қызметті

2018

52.              

Тыныс алу физиологиясы

Жиенбай С.Б.

2018

53.              

Ішкі секреция бездері. Гормондар.

2018

54.              

Қан айналым

Қоразбекова К.У.

2018

55.              

Жүректің құрылысы, қызметі

2018

56.              

Органикалық химия

Досмагулова К.К., Хамит А.Ж.,

Нүркенова А.Д

Электронное учебное пособие

2019

57.              

Қазақстанның физикалық географиясы

 

Қазақстанның географиялық орны

Бөлтірік М.Ы.

Видеолекция

2019

58.              

Қазақстанның географиялық құрылысы

2019

59.              

Қазақстанның климаты

Нурханов М.А.

2019

60.              

Қазақстанның ішкі сулары

2019

61.              

Қазақстанның флорасы мен фаунасы

Балыкбаева Г.Ш.

2019

62.              

Қазақстанның табиғи зоналары

2019

63.              

Қазақстан территориясының физикалық-географиялық аудандастырылуы

Иманкулов К.Е.

2019

64.              

Ботаника

Өсімдіктер әлемінің пайда болуы және дамуы

Амиров М.С.

Видеолекция

2020

65.              

Өркен және өркендер жүйесі

2020

66.              

Өсімдіктердің вегетативтік мүшелері

Ермекбаева А.Т.

2020

67.              

Гүл және жеміс

2020

68.              

Клетка туралы ілім

Жиенбай С.Б.

2020

69.              

Өсімдіктердің экологиялық топтары және тіршілік формалары

2020

70.              

Өсімдік ұлпалары

Қоразбекова Қ.У.

2020

71.              

Көбею

2020

72.              

Ұрық пен өскін гүлді өсімдіктер онтогенезін бастапқы кезеңі

Кемелбаева А.К.

2020

73.              

Сабақтың анатомиялық құрылысы

2020

74.              

Химиялық технология

Химиялық өндірістердің маңызы мен дамуы

Нуркенова А.Д.

Видеолекция

 

75.              

Химиялық өндірістердің шикізаты

2020

76.              

Химиялық өндірістердегі судың алатын орны және суды тазалау

2020

77.              

Отынды химиялық өңдеу

Досмагулова К.К.

2020

78.              

Байланысқан азот технологиясы

2020

79.              

Минералды тыңайтқыштар өндірісі

2020

80.              

Үлкен молекулалы қосылыстар технологиясы

2020

81.              

 

 

 

 

Казақстанның экономикалық және әлеуметтік

географиясы

 

 

Қазақстанның металлургия және машина жасау өнеркәсібі

Болтирик М.Ы.

Видеолекция

2020

82.              

Қазақстан Республикасының экономикалық географиялық жағдайы және табиғи ресурстары

Нурханов М.А.

 

2020

83.              

Қазақстанның химия және құрылыс материалдары өнеркәсібі

Балыкбаева Г.Ш.

2020

84.              

Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешені. Тамақ және жеңіл өнеркәсіп салалары

Иманкулов К.Е.

2020

85.              

Қазақстанныңотын- энергетикалық кешені

Байгукин Г.Т.

2020

86.              

Қазақстанның көлік кешені және аумақтық- өндірістік байланыстары

 

Салимжанов Н.О.

2020

List of electronic resources in the library Fund of ArkPI (2000-2020)

Group of educational programs B012 - Сhemistry teachers training

Name of resources

Quantity

1

Macmillan guide to science: audio CD 1. - CD-диск. - Oxford, 2008

1

2

Macmillan guide to science: audio CD 2. - CD-диск. - Oxford, 2008

1

3

Абишев А.К. Интерактивная химия 9 класс: электронный учебник. - СД диск.. - Алматы, 2006

1

4

Әбішев  А. Қ. Интерактивті химия 9 сынып: электронды оқулық. - СД диск. - Алматы, 2006

1

5

Абишев А. К. Химия 8 класс: электронный учебник. - СД диск. - Алматы, 2006

1

6

Әбішев А. Қ. Химия 8 сынып: электронды оқулық. - СД диск. - Алматы, 2006

1

7

Химик анықтамалығы 2.2011. - CD диск.- Алматы,2011

1

8

Химик анықтамалығы 4.2011.- CD диск.- Алматы, 2011

1

9

Химиканықтамалығы 6.2011. - CD диск.- Алматы,2011

1

10

Жалпы химия: электронды оқу құралы. - CD диск. - Өскемен, 2007

1

11

Жалпы химия. - CD диск. - Өскемен., 2007

1

12

Кругляков П.М. Физическая и коллоидная химия. –М., 2005

1

13

Щукин Е.Д. Коллоидная химия: -М., 2004

1

14

Химик анықтамалығы: 6.2011. - CD диск. - Алматы, 2011

1

15

Сейітжанов.  Ә. Ф. Органикалық химия: оқулық. – Алматы, 2005

1

16

Кузменко, Н. Е.2500 задач по химии с решениями: для поступающих в вузы / - М., 2002

1

17

Жалпы химия: электронды оқу құралы. - CD диск. - Өскемен, 2007

1

18

Абишев А.К. Интерактивная химия 9 класс: электронный учебник. - СД диск.. - Алматы, 2006

1

19

Әбішев  А. Қ. Интерактивті химия 9 сынып: электронды оқулық. - СД диск. - Алматы, 2006

1

20

Абишев А. К. Химия 8 класс: электронный учебник. - СД диск. - Алматы, 2006

1

21

Әбішев А. Қ. Химия 8 сынып: электронды оқулық. - СД диск. - Алматы, 2006

1

22

Химия. Решебник. Пособие для абитуриент: полный курс химии за 8-11 классы. - CD диск. – М., 2009

1

23

Виртуальная химическая лаборатория. 9 класс: лаборатория. Конструктор молекул. Задачи. Тесты. -  СД диск. - М., 2005.

1

24

Виртуальная химическая лаборатория. 8 класс: лаборатория. Конструктор молекул. Задачи. Тесты . - СД диск. - М., 2005

1

25

Ахлебинин А.К.  Химия для всех - ХХІ. Решение задач. Самоучитель. - М., 2004

1

26

Кузменко Н.Е. 2500 задач по химии с решениями: -М., 2002

1

27

Гусакова Н.В. Химия окружающей среды:  -Ростов-на-Дону, 2004

1

28

Федорова А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: учеб.пособие. – М., 2003

1

Group of educational programs B013 – Biology teachers training

Name of resources

Quantity

1

Aydarbaeva D.K. and etc. Genetics: Textbook.-Almaty, 2016

20

2

Toole G., Toole S., Fowler S. Biology in context for Cambridge International AS & A Level: Textbook.-Oxford, 2015

10

3

Биолог анықтамалығы. - CD диск. - Алматы, 2011

1

4

Jones M., Jones G. Cambridge IGCSE.  Biology.-CD disc-Cambridge, 2010

1

5

Macmillan guide to science: audio CD 1. - CD-диск. - Oxford, 2008

1

6

Kelly Keith. Science [Electron resources]. - CD-ROM диск. - Oxford, 2008

4

7

Нұртазин С. Т. Жалпы гистология: оқу құралы. - Алматы, 2010

1

8

Чувства человека: документальный фильм. - DVD-диск. - Алматы, 2009

1

9

Нұрышев М. Гистология және эмбриология негіздері: оқулық. - Алматы, 2007

1

10

Основы общей биологии: 9 класс. - CD диск. - М., 2007

1

11

Дүрмекбаева Ш. Н. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының  рактикумы: оқу құралы. - Көкшетау, 2004

1

12

Ажаев С. А. Гистология. Цитология жәнеадамэмбриологиясы: оқуқұралы. - Кентау, 2004

1

13

Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию: учебник. - М., 2004

1

14

Тоқаев З. Қ. Жаратылыстану факультетінің студенттеріне арналған гистология: зертханалық сабақтарының оқулық-әдістемелік құралы. - Семей, 2002

1

15

 

Артюхов  В. Г. Биологические мембраны: структурная организация, функции, модификация, физико- химическими агентами. - Воронеж, 2000

1

16

Заварзин А. А. Сравнительная гистология:учебник. – Спб., 2000

1

17

Карипбаева  Н. Ш.Өсімдіктер физиологиясының үлкен практикумына арналған әдістемелік нұсқау. - Семей, 2006

1

18

Қалекенұлы Ж. Өсімдіктер физиологиясы: оқулық.  - Алматы, 2004

1

19

Малиновский В. И.Физиология растений:

уч. пособие. - Владивосток, 2004

1

20

Абдрахманов О. Царство грибов: электронный учебник. - СД диск.- Караганда, 2004

1

 

21

Жизнь зеленого растения. – М., 1983

1

22

Биолог анықтамалығы. - CD диск. - Алматы, 2011

1

23

Олжабекова К. Б.Омыртқалылар зоологиясы:  оқу құралы. – Алматы, 2007

1

24

Балмағамбет Т. Б.Зоология курсы: оқу құралы. - СД-диск. - Караганды, 2006

1

25

Догель В. А.Зоологиябеспозвоночны : учебник.- М., 1981

1

26

Биолог анықтамалығы. - CD диск. - Алматы, 2011

1

27

Воронова Н. В.Анатомия центральной нервной системы: уч.пособие. – М., 2005

1

28

Мамонтов Д. И. Биология: полный интерактивный курс биологии для учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, студентов технических вузов.- М., 2005

1

29

Дайырбекова М. М. Адам анатомиясы: оқулық. - Алматы, 2002

1

30

Жұмабаев У. Ж. Нерв жүйесінің функционалдық анатомиясы: оқу құралы. - Алматы, 1994

1

31

Алиакбарова З. М. Мектеп жасындағы балалардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасының негіздері: оқулық. - Алматы, 1993

1

32

Адам жәнежануарлар физиологиясы. Қан құрамындағы глюкоза мөлшерін анықтау. - CD диск. - Аркалык, 2011Сарин З.И.

1

33

Арынова  Р. А.Адам және жануарлар физиологиясының практикумы: физиология пәнінің лабораториялық сабақтарына арналған оқу құралы.

- Семей, 2003

1

34

Сәтпаева Х. Қ.Адам физиологиясы: оқулық. - Алматы, 1995

1

35

Частная паразитология: паразитические черви,Моллюски и Членистоногие / Т.А.Генецинская ; А.А.Добровольский. - Электронный ресурс Интернета. - М., 1978.

1

36

Нұртазин С. Т. Жалпы гистология: оқу құралы.

- Алматы, 2010

1

37

Чувства человека: документальный фильм.

- DVD-диск. - Алматы, 2009

1

38

Нұрышев М. Гистология және эмбриология негіздері: оқулық. - Алматы, 2007

1

39

Основы общей биологии: 9 класс. - CD диск. - М., 2007

1

40

Воронова Н. В.Анатомия центральной нервной системы: уч.пособие. – М., 2005

1

41

Мамонтов Д. И. Биология: полный интерактивный курс биологии для учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, студентов технических вузов.

- М., 2005

1

42

Мұқамбетжанов К. К.Генетика: оқулық. - Алматы,1994,  2005

1

43

Дүрмекбаева Ш. Н. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы: оқу құралы.

- Көкшетау, 2004

1

44

Ажаев С. А. Гистология. Цитология жәнеадамэмбриологиясы: оқуқұралы. - Кентау, 2004

1

45

Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию: учебник. - М., 2004

1

46

Андреева А. П. Биотехнология: уч. пособие.

- Караганда, 2004

1

47

Тоқаев З. Қ. Жаратылыстану факультетінің студенттеріне арналған гистология: зертханалық сабақтарының оқулық-әдістемелік құралы.

- Семей, 2002

1

48

Дайырбекова М. М. Адам анатомиясы: оқулық.

- Алматы, 2002

1

49

Артюхов  В. Г. Биологические мембраны: структурная организация, функции, модификация, физико- химическими агентами. - Воронеж, 2000

1

50

Заварзин А. А. Сравнительная гистология:

учебник. – Спб., 2000

1

51

Мырзабаев А. Б.Биологияны оқыту әдістемесі: электрондық оқу құралы. - CD диск. – Қарағанды, 2008

1

52

Репетитор побиологии 10-11 класс: электронный дневник для контроля со стороны родителей.справочник. - CD диск. - М., 2008

1

53

Биология. 6класс.Растения.Бактерии. Грибы. Лишайники: образовательный комплекс. – М., 2006

1

54

Биология. 6 класс.Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: мультимедийное учебное пособие нового образца. - М., 2006

1

55

Абишев Алтынбек Камбарович.Биология  6 класс. электронный учебник. - СД  диск. - Алматы, 2006

1

56

Абишев Алтынбек Камбарович.Биология  7 класс. электронный учебник.  - СД диск.- Алматы, 2006

1

57

Абишев Алтынбек Камбарович.Биология 8 класс. электронный учебник. - СД диск. – Алматы, 2006

1

58

Әбішев Алтынбек Қамбарұлы. Биология  8 сынып. электронды оқулық.  - СД диск. - Алматы, 2006

1

59

Әбішев Алтынбек Қамбарұлы. Биология  6 сынып. электронды оқулық.  - СД диск. - Алматы, 2006

1

60

Биология. Растительный мир: электронные уроки и тесты. - М., 2005

1

61

Биология. Жизнедеятельность животных:электронные уроки и тесты. - М., 2005

1

62

Биология. Организация жизни:электронные уроки и тесты. - М., 2005

1

63

Биология. Функции исреда обитания животных организмов: электронные уроки и тесты. - М., 2005

1

64

Биология. 6 класс.Живой организм:электронное учебное  пособие. - М., 2005

1

65

Биология. 9 класс.Анатомия и физиология человека: мультимедийное учебное пособие нового образца. - СД диск. - М., 2003

1

66

Стамбеков, С. Ж. Молекулалық биология : / С. Ж. Стамбеков, ; В.Л. Петухов. - Электрондық ресурс. - Новосибирск : і, 2003.

1

67

Дайырбекова,М.М.Адаманатомиясы: - Электрондық ресурс. - Алматы : Медицина баспасы, 2002

6

 

68

Примак Р.Основы сохранения биоразнообразия/ Р.Примак. - 2002.

10

69

Мұқамбетжанов, К. К. Генетика: оқулық / К. К. Мұқамбетжанов. - Алматы : Print   - S, 2005

1

70

Алинов М. Ш.Экология и устойчивое развитие:уч. пособие. - Алматы, 2012

1

71

Бигалиев А.Б. Проблемы окружающей среды и сохранения биологического разнообразия: Учеб. пособ.-CD-диск.-Алматы, 2011

5

 

72

Тонкопий М. С.Экология и устойчивое развитие: учебник. - Алматы, 2011

1

73

Тұрарбеков А. Т.Жалпыэкология: оқулық. - Астана, 2009

1

74

Экологиялық энциклопедия. - Алматы, 2007

1

75

Жамалбеков Есбол. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы: оқулық. - Алматы, 2006

 

76

Физическая география иэкология региона. - Ханты- Мансийск, 2006

1

77

Маглыш С. С. Общая экология: уч. пособие. - Ростов-на/Д., 2005

1

78

Геоэкологические проблемы степного региона.- Екатеринбург, 2005

1

80

Панин М. С.Экология Казахстана: учебник. - Семипалатинск, 2005

1

81

Бейсенова Ә. Экология және табиғатты тиімді пайдалану: оқулық. - Алматы, 2004

1

82

ГальперинМ. В.Экологические основы природопользования: учебник. - М., 2003

1

83

Оспанова Г. С.Экология: оқулық. - Алматы, 2002

1

84

Лебедева М. И.Экология: уч. пособие. - Тамбов, 2002

1

85

Степановских А. С.Экология: учебник. - М., 2001

1

86

Бейсенова Ә. С.Экология: оқулық. - Алматы, 2001

1

Group of educational programs B016 – Geography teachers training

Name of resources

Quantity

1

Физическая география Казахстан : учеб.пособие. Под общ.ред. А.А.Науменко / Е.Н.Вилесов ; А.А.Науменко; Л.К.Веселова; Б.Ж.Аубекеров. - Алматы ., 2009 –

1

2

Программы учебных полевых практик по географическим дисциплинам / Под ред. проф.В.Т.Дмитриевой. - М., 2007

1

3

Құсайынов С. А. Жалпы геоморфология : оқулық . - Алматы ., 2006

1

4

Рычагов Г. И. Общая геоморфология : учебник.  - М., 2006

1

5

Симонов  Ю. Г.Геоморфология  : учеб.пособие. - СПб. , 2005

1

6

Иванов В.Д. Эрозия и охрана почв Центрального Черноземья России : учеб. пособие . - Воронеж ., 2003

1

8

Әбілмәжінова С.Ә. Жалпы жертану: оқулық. - Алматы, 2012

1

9

Открытые уроки: 1.Реакции при получении осадков белков.2.Лекция о солнечной системе. 3.Білімнің жаққаншырағын. 4.Прикладная биология и основы почвоведения. - Аркалык, 2012

1

10

Акбасова А. Охрана почвы: учеб.-Астана,2011

1

11

Алишева К.А. Экология. - CD диск. - Алматы, 2011

1

12

Общееземлеведение.Тема: Литосфера. - CD диск. - Аркалык, 2011

1

13

Бельгибаев М.Е.Геоэкологические условия и развитие туризма в Катон-Карагайском государственном нацио

нальном природном парке.-Семей,2009

1

14

Планета Земля : ч. 1-5. Документальный фильм . - Алматы, 2009

 

1

15

Чертко Н. К. Математические методы в географии  : учеб. Пособие. – Минск., 2008

1

16

Заяц Д.В. Интернет-ресурсы на уроках географии.первое сентября №17.-Россия, 2008

1

17

Путешествие к центру земли. Открытия древние и современные: док.фильм.-  DVD-ROM. - М., 2007

1

18

Құсайынов С.А. Жалпы  геоморфология: оқулық. - Алматы, 2006

1

19

Рычагов Г.И. Общая геоморфология.учебник.-М.,2006

1

20

Планета Земля: ч. 1-4. Док.сериал. - М., 2006

1

21

Варламов А.А. Земельный кадастр. Т.6. Географические и земельные инфор

мационные системы. учеб.-М.,2006

1

22

Дәулетқалиев С.Қ. "Гидрологиялық болжамдар" пәні бойынша практикум: оқу құралы. – Алматы, 2005,2012

1

23

ЖамалбековЕ. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы: оқулық. - Алматы, 2006

1

24

Черникова О.В. Атмосфера статикасының негіздері: оқу-әдіс. құралы. - Алматы, 2006

1

25

Дускаев К.К. Практикум по оценке качества воды водных объектов: метод.пособ. – Алматы, 2005

1

26

Грунтоведение: учеб. /Под ред. В.Т.Трофимов.-М.,2005

1

27

Яндыганов Я.Я. Экономика природопользования. учеб.- М.,2005

1

28

Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование: учеб.пособ. - М., 2005

1

29

Симонов  Ю.Г. Геоморфология: учеб.пособ. - СПб., 2005

1

30

Тайжанов Ш.Т. Топырақтану. оқу құралы.1-б.- Павлодар, 2002

1

31

Берлянт А.М. Виртуальные геоизображения.-М.,2001

1

32

Залогин Б.С.Мировой океан. учеб.пособ.-М.,2001

1

34

Тоқпанова Е.А. Картография және топография негіздері: оқулық. - Алматы, 2012

1

34

Соболева Н.П. Ландшафтоведение: учеб. пособ. - Томск,2010

 

1

35

Бельгибаев М.Е. Геоэкологические условия и развитие туризма в Катон-Карагайском государственном нацио

нальном природном парке.-Семей,2009

1

36

Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических исследований. учеб.пособ.-М.,2004

1

37

Петров К.М. Общая геоэкология: учеб.пособ. - СПб., 2004

1

38

ГришанковГ.Е.Введение в физическую географию: учеб.пособ. - Киев, 2001

1

39

Программы дисциплин предметной подготовки по спец.012500-География. учеб.-метод.пособ. /Ред. В.П.Дронов.-М.,2000

1

40

Сапар Искаков «Миг между прошлым и будущим»;  DVD, 2016

1

41

УстеноваО. Основы организации туристской деятельности: учеб.пособ. - Астана, 2011

1

42

Бельгибаев М.Е. Геоэкологические условия и развитие туризма в Катон-Карагайском государственном нацио

нальном природном парке.-Семей, 2009

1

43

Дурович А.П. Реклама в туризме. учеб.пособ.-Мн.,2008

1

44

Детская энциклопедия путешествий. - CD диск. - М., 2008

1

45

Никитинский Е.С. Этапы становления и современное состояние туристической индустрии в РК: учеб.пособ.-Астана,2007

1

46

Программы учебных полевых практик по географическим дисциплинам  /Под ред.В.Т.Дмитриевой.  - М., 2007

1

47

Бутко И.И. Туристический бизнес: основы организации. - Роство-н/Д., 2007

1

48

Воскресенский В.Ю. Международный туризм. учеб.пособ.-М., 2006

1

49

Самойленко А.А. География туризма: учеб.пособ. - Ростов –н/Д., 2006

1

50

Воскресенский В.Ю. Международный туризм: учеб.пособ. - М., 2006

1

51

Туризм: электрон.спр.-СД диск.-М.,2005

1

52

Жиздыбаев Т.К. Словарь-справочник альпинистских, туристских и краеведческих терминов- Алматы, 2004

1

53

Наумова С.А. Экономика и предпринимательство в социально- культурном сервисе и туризме: учеб.пособ. - Томск, 2003

1

54

Сейітов Н. Геология негіздері: оқулық.- Алматы, 2000

1

55

Теоретические основы географии туризма.-М.,2000

1

56

Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика.учеб.- Алматы, 2000,2010

2

57

Проблемы Или-Балхашского бассейна. - Алматы, 2010

1

58

Информационно-аналитический обзор по пяти экологическим вопросам РК. - Алматы, 2009

1

59

Обзор лучших практик по образованию для устойчивого развития в Центральной Азии. - Алматы, 2009

1

60

Окружающая среда, вода и безопасность в Центральной Азии. - Алматы, 2009

1

61

Законодательные, программные и нормативные основы образования в регионе Центральной Азии. - Алматы, 2009

1

62

Программа сквозного курса по образованию для устойчивого развития для школ Карагандинской области /Под ред. М.Г.Жирковой. - Караганда, 2008

1

63

Интеграция природоохранных мероприятий в ключевых секторах экономики в странах Европы и Центральной Азии.-А.,2007

1

64

Жиркова М.Г. Пособие по внедрению образования для устойчивого развития в Республике Казахстан. - Алматы, 2007

1

65

Воскресенский В. Ю. Международный туризм: учеб.пособие. - М., 2006

1

66

Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: учеб. - М., 2006

1

67

Обзор Центральной Азии о прогрессе в области образования в интересах устойчивого развития. - Алматы, 2006

1

68

Устойчивое развитие  Прикаспийских сообществ. - Алматы, 2006

1

69

Окружающая среда, вода и безопасность в Центральной Азии по Устойчивому развитию. - Алматы, 2005

1

70

Бердалиев К. Менеджмент. лекциялар курсы.-А.,2005

1

71

Петров К.М. Общая геоэкологи: учеб.пособ. - СПб., 2004

1

72

ХайноненСаиджа. Высокое небо: Программа Озонэкшн: уч.пособ.- Алматы, 2004

1

73

Окружающая среда для будущих поколений: учеб.пособ. /Ред. В.В.Рягузов. - Алматы, 2004

1

74

Опыт и инициативы Центральной Азии в области экологического образования и образования для устойчивого развития:  - Алматы, 2004

1

75

Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учеб. - М., 2003

1

76

Кулешова М.Е. Управление культурны

ми ландшафтами и иными объектами историко-культурного наследия  в национальных парках. - М., 2002

1

77

Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: учеб.пособ. - М., 2000

1

78

Ахметов Е.А. ҚР экономикалық және әлеуметтік географиясы: оқу құралы. - Алматы, 2011

1

79

Самое полное издание реальных заданий ЕГЭ: 2008: География. /Авт.-сост. Ю.А.Соловьева.-М., 2008

1

80

Асан Д.С. Экономикалық және әлеумет

тік тұрақтылықты дамыту тетіктері: оқу құралы. - CD-ROM. - Алма-Ата, 2008

1

81

Киселова Е.А. Макроэкономика: курс лекций. - М., 2005,2007

1

82

Конкурентоспособность национальной экономики: критерии оценки и пути повышения: Монография. /Под ред. О.Сабдена.-А.,2007

1

83

Асқарова Ж.А. Экономикадағы математикалық әдістер: практикум. - CD-ROM. - Алма-Ата, 2007

1

84

Қазақша-орысша, орысша-қазақшаэкономикалық терминдердің электрондық сөздігі. - CD диск. – Астана, 2007

1

85

Кузьбожев З.Н. Экономическая география и регионалистика. учеб. пособ.-М.,2007

1

86

Яндыганов Я.Я. Экономика природопользования: учеб.-М.,2005

1

87

Бельгибаева К.К. Социально- экономическая статистика: учеб.пособ. - Алматы, 2005

1

88

Экономическаягеография: спр.- СД диск. - М., 2005

1

89

Инсебаев Т.А. Историческая топонимика Павлодарской области.-Павлодар,2004

1

90

Карменова Н.Н. Қазақстанның экономи

калық-әлеуметтік географиясының лабораториялық сабақтары: оқу-әдіс. құрал. - Алматы, 2004

1

91

Крымова В. Экономикалық теория: кестеліоқуқұралы. - Алматы, 2003

1

92

Сидоров М.К. Социально-экономическая география и регионалистика России: учеб.-атлас. - М., 2002

1

93

Алисов Н.В. Экономическая и социальная география мира. Учеб. - М., 2000,2001

1

94

Программы учебных полевых практик по географическим дисциплинам науч.-метод.пособ./Под ред. В.Т.Дмитриевой.-М.,2007

1

95

Жақатаева Б.Т.Метеорология негіздері:  оқу құралы.- СД диск.- Караганда, 2006

1

96

Метеорология: интерактивный учеб. - CD диск

1

97

Метеорология және климатология: оқу – әдіс.кешен. - Алматы, 2006

1

98

National Atlas of the Republic of Kazakhstan: volume 1-3. Natural conditions and resourees /Editor in Chief, Dr. Sc., prof. A.R. - Almaty, 2010

3

99

Репетитор 2010 погеографии: - М.,2010

1

100

География для умников: - М., 2009

1

 

 


Address: 110300, Auelbekova str.17, Arkalyk
Tel: 8-71430-7-24-88
Selection committee: 8-71430-7-11-57
Call center: +77143049502

SUBSCRIBE