The use of open educational resources

Use of open educational resources of specialties 6В01201-«Preschool education and upbringing», 6В01301-«Pedagogy and methods of primary education», 6В01202-«Kindergarten teacher and educational psychologist»

In order to modernize the educational environment, the Department prepares and records video lectures of distance learning.In the course of training, video lectures are used, which are recorded according to the plan and are available to students in the MOOCLE program.
There are video materials on lectures on "Pediatrics negizderi Zhane Mektep hygiene" (zhandildina R. E.), "Fundamentals of Pediatrics and hygiene of preschool children" (Zhunusova R. K.). "Preschool pedagogy", "methods of speech development of preschool children (temirkhanova K. sh., shaimenova L. S.), "formation of elementary mathematical skills in preschool children" (Zhandildina R. E., Zhunusova R. K.), "Child psychology", "Pedagogical diagnostics" (Zhandildina R. E., Shaimenova L. S.), "methods of the Kazakh (Russian) language" (Dauletova A. S., Zhunusova R. K.), "methods of teaching knowledge of the world" (Kara A. B.), "children's literature" (duisebekova A. E.), "Family pedagogy" (Zhunusova R. K.), "pedagogical skill" (umbetova M. Zh.), "The den tarbie teorisi me dememes" (Zhandildin R. E.), etc.
The Institute has created an automated system for managing the educational process, including a system of online testing of students, an electronic system "AISPlatonus" containing information about students, their academic performance, curricula of disciplines, and a student office.There is an electronic catalog available at www.api.kz, an internal electronic library that includes books, textbooks, manuals, lectures, umkds, and other materials for the educational process.

 Video lecture plan for the 2020-2021 academic year


Name of teacher, position


Name of the discipline


Video lecture topics

Deadlines

 

1

PhD Ospanbekova M.N.

Methods of teaching mathematic

Дәріс 1. «Математиканы оқыту әдістемесі» - ғылым және оқу пәні

 

October 2020

 

 

 

Дәріс 2. Бастауыш мектептегі  математиканың ғылыми-әдістемелік негізі ретіндегі пәннің сипаттамасы

Дәріс 3. Бастауыш сыныптарда математиканы оқытуды ұйымдастыру

Дәріс 4-5. «Сандар және өлшемдер (сандармен амалдар қолдану)» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

Дәріс 6-7. «Сандар және өлшемдер (сандармен амалдар қолдану)» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы: «ерекше» және кестелік жағдайлар; ауызша және жазбаша жағдайлар

Дәріс 8 «Сандар және өлшемдер» (Шамалар және өлшем бірліктер)» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

9-10 «Алгебра элементтері» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы. «Геометрия элементтері» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы

Дәріс 11-12 «Математикалық модельдеу (жай есептер және оларды шешу)» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы. «Математикалық модельдеу (құрама есептер және оларды шешу)»  мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

November 2020

Дәріс 13. «Математикалық модельдеу (есептерді модельдеу)»  мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

Дәріс 14. «Математикалық модельдеу (математикалық тіл)»  мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

Дәріс 15. «Жиын. Логика элементтері»  мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

2

Senior Lecturer

Master Omarova D.K.

 

Methods of teaching English

 

Ағылшын тілін оқытудың мақсат, міндеттері

 

 

October 2020

 

 

Ағылшын тілін оқыту мазмұны

Ағылшын тілін оқытудың әдістемелік қағидаттары

Ағылшын тілін оқытудың әдіс-тәсілдері

Ағылшын тілін оқыту құралдары

Ағылшын тілін оқыту технологиялары

Тыңдауды оқыту

Тыңдауды оқытуда қолданылатын жаттығулар мен ойындар

Сөйлеуді оқыту

November 2020

Сөйлеуді оқытуда қолданылатын жаттығулар мен ойындар

Оқуға үйрету

Бастауыш сынып оқушыларының оқу дағдысын қалыптастыру жолдары

Жазуды оқыту

Ағылшын тілін оқытуда дидактикалық ойындарды пайдалану

Бастауыш сыныпта ағылшын тілін оқытуды жоспарлау

3

 

 

 

Senior Lecturer

Master Dusekova A.A

 

 

Entertaining  mathematic

Қызықты математика  оқу пәні ретінде

October 2020

Мектепке дейінгі мекемедегі қызықты математика  пәнінің мазмұны мен маңыздылығы

Қызықты математикаға арналған оқу-әдістемелік және басқа оқыту құралдарына сипаттама                 

Қызықты математиканы оқыту нәтижелерін бақылау және диагностикалау

Қызықты математиканы оқытуда қолданылатын дидактикалық ойындар  мен ойын технологиясы

Қызықты математиканы оқытудағы логикалық тапсырмалардың сипаттамалары

October 2020

Логика сабақтарында ұсынылатын есептер мен жаттығулардың мазмұны      

Балабақшадағы логика сабағының жұмыс жасау моделі

Қызықты математика пәнінен ұйымдастырылған  оқу іс-әрекетінде танымдық–жобалық іс-әрекет  технологиясын қолдану

Қызықты математика пәнінен жүргізілетін ТРИЗ технологиясы негізделген шығармалық тапсырмалар  

 Қызықты математиканы оқыту барысында баланың іс-әркетін басқарудың қазіргі жаңа технологиялары 

 

November 2020

Ойын арқылы балалардың математикалық білім-білік дағдыларын қалыптастыру

Шектес жиындарды бірлік айырмашылықтары бар нәрселерді салыстыра білу

Қызықты математика

арқылы бүтінді  бөлікке бөлудің арифметикалық тәсілдері

     Қызықты математика арқылы заттың шамасына қарай салыстыру 

 Қызықты математиканы оқыту барысында баланың іс-әркетін басқарудың қазіргі жаңа технологиялары 

Address: 110300, Auelbekova str.17, Arkalyk
Tel: 8-71430-7-24-88
Fax: 8-71430-7-01-87
Selection committee: 8-71430-7-11-57
Call center: +77143049502