Electronic resources by discipline

Electronic resources by discipline

Educational program: 6В01701-Kazakh language and literature

Name of the discipline

Topic

Full name of the teacher

Release form + confirmation link

Term

1

Мәтін және тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым дағдыларын қалыптастыру технологиясы

Ақан Нұрмановтың әдеби мұрасы: монография

Абдуллина А.Ә.

[Электронный ресурс]  А.Ә.Абдуллина. - СД диск. - Арқалық : Аркалыкский государственный педагогический институт, 2017 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 83.3(5 Қаз)я73/А13-978539)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)

2017

2

Тіл білімінің теориялық негіздері

Ақын Нұрхан Ахметбековтің "Күләндам" жыр - шежіре дастанының тілдік ерекшелігі: оқу-әдістемелік құралы

Абдуллина А.Ә.

[Электронный ресурс] / А.Ә.Абдуллина. - СД диск. - Арқалық: Аркалыкский государственный педагогический институт, 2018 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 83.3(5 Қаз)я73/А13-206170)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)

2018

3

1.Мәтін синтаксисі

2.Қазіргі қазақ тілі синтаксисінің теориялық негіздері

Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі: электронды оқу құралы

Абдуллина А.Ә.

[Электронный ресурс] / Абдуллина А.Ә. - СД диск. - Арқалық : Аркалыкский государственный педагогический институт, 2018 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 81.2 Қаз я 72/А13-510987)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)

2018

4

 

Әдебиетті оқыту әдістемесі

Айдарова Г.К.

[Электронный ресурс] / Г.К.Айдарова. - СД диск. - Арқалық : Аркалыкский государственный педагогический институт, 2021 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 83.3 (5Каз)я73/Ә11-322216)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)

2021

5

Қазақ тілін оқыту әдістемесі

Жазба жұмыс түрлері: оқу - әдістемелік құралы 

А.Ә.Абдуллина, Д.Ә.Абдуллин.

[Электронный ресурс] / - СД диск. - Арқалық : Аркалыкский государственный педагогический институт, 2020 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 81.2Қазя7/Ж20-787043)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)

2020

6

Қазақ әдеби тұлғатану

Темірғали Нұртазиннің аудармалары:

Рахметова Б.А.

электронды оқу құралы [Электронный ресурс] / Б.А.Рахметова. - СД диск. - Арқалық : Аркалыкский государственный педагогический институт, 2015 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 83.3 (5Каз)я73/Т32-951697)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)

2015

7

Мәтін синтаксисі

Синтаксис әлеміне саяхат: оқу - әдістемелік құралы

А.Ә.Абдуллина, Д.Ә.Абдуллин.

[Электронный ресурс] / - СД диск. - Арқалық : Аркалыкский государственный педагогический институт, 2020 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 81.2Қазя7/С 38-540309)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)

2020

8

Мәтін және тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым дағдыларын қалыптастыру технологиясы

Тілдік қатынас негіздері: оқу - әдістемелік құралы

Абдуллина А.Ә.

[Электронный ресурс] / - СД диск. - Арқалық : Аркалыкский государственный педагогический институт, 2021 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 81.2(Қаз)/А 13-066604)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)

2021

9

Қазіргі қазақ тілі морфологиясы:

Қазіргі қазақ тілі морфологиясы:

Шакирова Қ.М

электронды оқу құралы / Қ.М.Шакирова . - Аркалык : Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина, 2014 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 81.2-2 Қаз я 73/Ш-19-787828)

Экземпляры: всего: 1

2014

10

Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы

Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы: электронды оқу құралы

Шакирова Қ.М.

[Электронный ресурс] / Қ. М. Шакирова. - СД диск. - Арқалық : Аркалыкский государственный педагогический институт, 2019 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 81.2 Қаз я 72/Ш12-827268)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)

2019

11

Қазақ тілі стилистикасы

"Қазақ тілі стилистикасы" пәнінен практикалық сабақ тапсырмаларына оқу-әдістемелік құрал /

Шакирова Қ.М.

Қ.М.Шакирова. - Аркалык : Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина, 2018 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр ББК 81.2 Қаз-923/Ш19-073960)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)

2018

Address: 110300, Auelbekova str.17, Arkalyk
Tel: 8-71430-7-24-88
Fax: 8-71430-7-01-87
Selection committee: 8-71430-7-11-57
Call center: +77143049502