Конференциялар 2014 жыл

Институттың стратегиялық дамыту жоспарын жүзеге асыру шеңберінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жандандыру мақсатында 2013-2014 жылы 4 іс-шара өткізілді.

Біреуі «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден-болашаққа» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 2014 ж. 11 сәуірде өткізілді.

Біреуі «Шағын жинақты мектептерді жаңғырту-ауылдық мектеп оқушыларының сапалы оқу үдерісін жетілдіру негізі» республикалық білім беру форумы 2013 ж. 11-12 желтоқсан өткізілді;

Екі аймақтық «Қазақстан тарихын зерттеу мен оқытудың өзекті мәселелері» 2013ж. 11 қазан, «Инновациялар мен тұрақты даму» ғылыми-тәжірибелік конференция 2014ж. 26 ақпанда өткізілді.

Бұл іс-шаралардың басты мақсаты-білім мен ғылым сапасын көтеру, жастарды тәрбиелеу, білім мен ғылымды ықпалдастыра отырып өзекті мәселелердің шешімін табу. Өткізілген іс-шаралар қорытындысы мен нәтижелері шығарылған материал жинақтарында көрсетілген. Жоспарланған іс-шаралар уақытылы өткізіліп, мәліметтер дер кезінде ҚР БҒМ түсіп отырды. Конференцияның ғылыми еңбек жинағына 310 мақала және баяндамалар енгізілді,Өткізілген іс-шара нәтижесінде жалпы көлемі 69,41 б.б. болатын конференция материалдар жинағының 4 томы шығарылды.

Оқу жыл ішінде 104 қызметкері 51 ғылыми-тәжірибелік конференция, семинар, көрме, форумдарға қатысты, соның ішінде 29-халықаралық, 19-республикалық, 3-аймақтық конференция.

45 ғылыми-тәжірибелік конференция, семинар, дөңгелек үстел кафедра арасында мазмұнды өткізілді:

- «ЖОО студенттерінде зерттеушілік құзіреттілік қалыптастыру» мастер-класс (сентябрь, 2013 г., кафедра химии, биологии и географии)

- «Торғай өңірінің дәрілік өсімдіктерінің фитохимиялық ерекшеліктері» научно-методический семинар (сентябрь, 2013 г. кафедра химии, биологии и географии)

- «Қазақстандағы туризмнің даму мәселесі» круглый стол (сентябрь, 2013 г., кафедра химии, биологии и географии)

- «Внедрение фитохимического анализа в научно-исследовательской работе» научно-методический семинар (сентябрь, 2013 г., кафедра химии, биологии и географии)

- «Болашақтың білімі мен ғылымы» круглый стол (октябрь, 2013 г. кафедра химии, биологии и географии)

- «Инновациялық технологиялардың әдіс-тәсілдерінің ерекшеліктері» научная конференция (ноябрь, 2013 г., кафедра информатики)

- «Ақпараттық технология мүмкіндіктерін қолдана отырып, MS Excel-де математикалық есептерді шығару жолдары» научно-методический семинар (ноябрь, 2013 г., кафедра информатики)

- «Бастауыш сынып оқушыларының білім, білік дағдыларын қалыптастырудағы, жаңа технологиялардың маңызы» научно-методический семинар (ноябрь, 2013 г., кафедра педагогики и методики начального и дошкольного обучения)

- «Кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру мұғалім шеберлігін дамытудың басты шарты» научно-методический семинар (ноябрь, 2013 г., кафедра практического курса казахского, русского и иностранных языков)

- «Математиканы оқыту әдістемесін жетілдіру жолдары» научно-методический семинар (ноябрь, 2013 г., кафедра математики и физики)

- «Химияны оқытуда инновациялық технологияларды тиімді енгізу тәсілдері» семинар-тренинг (ноябрь, 2013 г., кафедра химии, биологии и географии)

- ««ЕХРО – 2017» халықаралық көрмесінің маңызы» дебаты (ноябрь, 2013 г., кафедра химии, биологии и географии)

- «ЖОО шығармашылық мамандықтар студенттері кәсіптік тәжірибесінің мазмұны мен ұйымдастырылуы» научно-методический семинар (ноябрь, 2013 г., кафедра музыки и изобразительного искусства)

- «Қазақстандағы Франция жылы аясында «Франкофония күні»» (ноябрь, 2013 г., кафедра истории Казахстана, основ права и экономики)

- «Көркем шығарманы талдаудың жолдарын меңгерту» круглый стол (ноябрь, 2013 г., кафедра казахского, русского языков и литературы)

- «Мектеп курсындағы бағдарламалау негіздерін жаңа ақпараттық технологиялар арқылы оқыту» круглый стол (декабрь, 2013 г., кафедра информатики) 

- «Scientific research work – as the best way to form student’s individuality» научно-методический семинар (декабрь, 2013 г., кафедра практического курса казахского, русского и иностранных языков)

- «Модернизация малокомплектной школы как основа обеспечения качественного образования сельских школьников» республиканский образовательный форум малокомплектных школ (декабрь, 2013 г.)

- «Мектеп - оқушы шығармашылық әлеуетінің бастауы» Аңғар негізгі орта мектебі базасында бірлескен семинар (январь 2014 г., кафедра педагогики и психологии)

- «Использование инновационных технологий на уроках «Профессионального русского языка»» круглый стол (январь 2014 г., кафедра казахского, русского языков и литературы)

- «Қазақ тіл білімінің зерттелуі» круглый стол (январь 2014 г., кафедра казахского, русского языков и литературы)

- «Проблемы обучения профессионально-ориентированному иностранному языку будущих специалистов неязыковых специальностей» круглый стол (февраль 2014 г., кафедра практического курса казахского, русского и иностранных языков)

- «Көркем білім берудің сапасын интерактивті әдістерді қолдану арқылы жетілдірудің жолдары» научно-практический семинар (февраль 2014 г., кафедра музыки и изобразительного искусства)

- «Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытудағы және салауатты өмір салтын қалыптастырудағы дене шынықтыру пәнінің рөлі» научный семинар (февраль 2014 г., кафедра физической культуры и спорта)

- «Жоғары білім сапасын жетілдірудің өзекті мәселелері» круглый стол (февраль 2014 г., кафедра химии, биологии и географии)

- «Қазақ тілі – мемлекеттік тіл» научный семинар (февраль 2014 г., кафедра казахского, русского языков и литературы)

- «Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық қабілеттерін қалыптастыру ерекшеліктері» научно-методический семинар (март 2014 г., кафедра педагогики и методики начального и дошкольного обучения)

- «Анализ научных подходов к исследованию проблем воспитания личности» круглый стол (март 2014 г., кафедра практического курса казахского, русского и иностранных языков)- «Мен жақсы маман бола аламын ба?» научно-методический семинар (март 2014 г., кафедра математики и физики)

- «12 жылдық мектепте жаратылыстану пәндерін бейінді оқытудың бағыттары» круглый стол (март 2014 г., кафедра математики и физики)- «Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды инклюзивті оқыту жағдайындағы (шартындағы) мұғалімнің педагогикалық түзету әрекеті» круглый стол (март 2014 г., кафедра педагогики и психологии)

- «Дене шынықтыру пәні сапасын жетілдірудің ғылыми бағыттары» семинар (апрель 2014 г., кафедра физической культуры и спорта)

- «Ғылыми –инновациялық дамудағы жастардың рөлі» семинар семинар (апрель 2014 г., кафедра физической культуры и спорта)

- «Инновационные направления в развитии системы образования Казахстана» республиканская научно-практическая конференция (апрель 2014 г., кафедра математики и физики)

- «Қазіргі заманғы құзіреттілікті дамытудағы пәнаралық байланыс» семинар-тренинг (апрель 2014 г., кафедра химии, биологии и географии)

- Тарих, құқық және қоғамдық пәндер кафедрасындағы «Ғылым күндері» комплексные мероприятия (апрель 2014 г., кафедра истории Казахстана, основ права и экономики)

- «Қазақ тілін оқытудың заманауи тәсілдері» круглый стол (апрель 2014 г., кафедра казахского, русского языков и литературы)

- «Проблемы разработки учебно- методических комплексов в полиязычном образовании» научный семинар (май 2014 г., кафедра практического курса казахского, русского и иностранных языков)

- «Диалог – кейіпкер мінезін ашудың тәсілі» круглый стол (май 2014 г., кафедра казахского, русского языков и литературы)

 

Байланыс


Мекен-жайы: 110300, Арқалық қ., Әуелбеков көш.,17
Тел: 8-71430-7-24-88
Қабылдау комиссиясы: 8-71430-7-11-57
Call center: +77143049502

ТІРКЕЛІҢІЗ