Ішкі нормативтік құжаттар

Профессор-оқытушылар құрамының педагогикалық жүктемені жоспарлау ережелері

Санитарлық нормаларға сәйкестік актісі

Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық орналасу туралы ереже

Ы.Алтынсарин атындағы АрқПИ кадрлық саясаты туралы ереже

«Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтының» КЕАҚ санитарлық-эпидемиологиялық талаптарының қағидалары

PLATONUS бағдарламасында оқытушыларға жорналды толтыруға арналған әдістемелік нұсқау

АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТ

Академиялық кеңес туралы ереже

Сапаны қамтамасыз ету комитеті туралы ереже

Академиялық адалдық саясаты

Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ-да шетелдік студенттердің бейімделуі туралы бағдарламасы

Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ-ғы PLATONUS автоматтандырылған ақпаратты жүйесі туралы ережесі

Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ-ның мүмкіндігі шектеулі студенттерге арналған Бағдарламасы

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында оқу пәндері мен практикаларды тану тәртібі туралы ереже

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтындағы академиялық ұтқырлық туралы ереже

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау ережелері

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтындағы білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау ережелері

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында білім беру бағдарламасы және оны әзірлеу тәртібі туралы ереже

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында оқу-әдістемелік кешен және оны әзірлеу тәртібі туралы ереже

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында жазба жұмыстарын бөтен мәтінді пайдалануға тексеру ережелері

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында кәсіптік практиканы ұйымдастыру, өткізу және ұйымдарды практика базасы ретінде айқындау ережелері

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында кредиттік технология бойынша оқу процессін ұйымдастыру ережелері

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында оқу мерзімі қысқартылған білім беру бағдарламаларына қабылдау ережелері

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында студенттерді оқу пәндерін оқуға тіркеу ережесі

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында оқу нәтижелерін бағалау ережелері

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында білім алушыларды ауыстыру, қайта қабылдау, академиялық демалыс беру ережелері

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында келісімшарт негізінде оқитын студенттерді жоғары білім алу барысында босаған бос білім беру гранттарын тағайындауға ұсыну ережесі

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережелері

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында түлектердің жұмысқа орналасуына жәрдемдесу ережелері 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтына оқуға қабылдау ережелері

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында электрондық оқулық басылымдарын әзірлеу ережелері

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру туралы ереже

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында дипломдық жұмысты (жобаны) орындау ережелері

2023 жылға арналған ғылыми-зерттеу және халықаралық ынтымақтастық жұмыстарының жоспары

Ғылыми кеңес туралы ереже

 

Байланыс


Мекен-жайы: 110300, Арқалық қ., Әуелбеков көш.,17
Тел: 8-71430-7-24-88
Қабылдау комиссиясы: 8-71430-7-11-57
Call center: +77143049502

ТІРКЕЛІҢІЗ