Конференциялар 2015 жыл

Институттың стратегиялық дамыту жоспарын жүзеге асыру шеңберінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жандандыру мақсатында 2014-2015 жылы іс-шаралар өткізілді.Бұл іс-шаралардың басты мақсаты-білім мен ғылым сапасын көтеру, жастарды тәрбиелеу, білім мен ғылымды ықпалдастыра отырып өзекті мәселелердің шешімін табу. Өткізілген іс-шаралар қорытындысы мен нәтижелері шығарылған материал жинақтарында көрсетілген. Жоспарланған іс-шаралар уақытылы өткізіліп, мәліметтер дер кезінде ҚР БҒМ түсіп отырды. Конференцияның ғылыми еңбек жинағына 310 мақала және баяндамалар енгізілді, Өткізілген іс-шара нәтижесінде жалпы көлемі 69,41 б.б. болатын конференция материалдар жинағының 4 томы шығарылды.

Оқу жыл ішінде ғылыми-тәжірибелік конференция, семинар, көрме, форумдарға қатысты, соның ішінде халықаралық, республикалық, аймақтық конференция.

45 ғылыми-тәжірибелік конференция, семинар, дөңгелек үстел кафедра арасында мазмұнды өткізілді:

- «Шағын жинақты мектепте жаратылыстану пәндерін оқытудың ерекшеліктері» коучинг (сентябрь, 2014 г., кафедра химии, биологии и географии)

- «Қазақстандағы дәстүрлі емес энергия көздерінің келешегі» мастер-класс (октябрь, 2014 г. кафедра химии, биологии и географии)

- «Еуразиялық интеграция – жаһандық экономикаға жол» круглый стол (октябрь, 2014 г., кафедра Истории Казахстана и права, основы экономики)

- «Кафедраның құрылғанының 20 жылдығына арналған ғылыми-практикалық конференция «Преподавания физической культуры в современных научных разработках в спорте: состояние, перспективы» региональная научно-практическая конференция (ноябрь, 2014 г., кафедра физической культуры и спорта)

- «ТРИЗ - технологиясы негізінде бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық әлеуетін дамыту» научно-методический семинар (ноябрь, 2014 г. кафедра педагогики и методики начального и дошкольного обучения)

- «Математика сабағында ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану мүмкіндіктері» научно-методический семинар (ноябрь, 2014 г., кафедра математики и физики)

- «Заманауи ақпараттық технологияларды оқу үрдісінде қолдану ерекшеліктері» кафедральная конференция (ноябрь, 2014 г., кафедра информатики)

- «Мектептегі информатика пәнінің оқытылу жағдайы (программалар, кабинет, оқу құралдары, т.б.)» круглый стол (ноябрь, 2014 г., кафедра информатики)

- «Кредиттік технология арқылы кәсіби қазақ тілін үйретудің негіздері» круглый стол (ноябрь, 2014 г., кафедра казахского, русского языков и литературы)

- «Мотивация научной деятельности студентов» научно-методический семинар (декабрь, 2014 г., кафедра практического курса казахского, русского и иностранных языков)

- «Білім беру мен тәрбиенің өзекті мәселелері: теория мен практикасы» круглый стол (декабрь, 2014 г., кафедра физической культуры и спорта)

- «ЖОО –ның шығармашылық мамандықтарындағы студенттердің ғылыми - зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру» научно-практический семинар (январь, 2015 г., кафедра музыки и изобразительного искусства)

- «Білім нәтижесін бағалау жүйесі» научно-методический семинар (февраль, 2015 г., кафедра химии, биологии и географии)

- «Мектептегі шаңғы спортының дайыңдық әдістерін жетілдіру» научно-методический семинар (февраль, 2015 г., кафедра физической культуры и спорта)

- «Көптілді білім беру саласында ақпараттық технологиялардың рөлі» научно-методический семинар (февраль, 2015 г., кафедра практического курса казахского, русского и иностранных языков)

- «Мектеп жасына дейінгі балалардың мәдени мінез-құлқын қалыптастыру» научно-практический семинар (март, 2015 г., кафедра педагогики и методики начального обучения) 

- «Методические рекомендации по организации полиязычных занятий на примере курса социологии» ознакомительный семинар по организации занятий в полиязычном учебном процессе (март, 2015 г., кафедра Истории Казахстана и права, основы экономики)

- «Өзін өзі тануды жаңа көзқарастар тұрғысында жүргізу мәселелері» семинар (март, 2015 г. кафедра педагогики и психологии)

- «Үздіксіз білім беру жүйесіндегі заманауи әдістер» мастер-класс (март 2015 г., кафедра химии, биологии и географии)

- «География сабақтарында компьютерлік бағдарламалар көмегімен карта сызу» семинар (апрель 2015 г., кафедра химии, биологии и географии)

- «12 жылдық білім беру жүйесінде музыка пәнін оқыту әдістемесі» научно-практический семинар (апрель 2015 г., кафедра музыки и изобразительного искусства)

- «Мектепте семинар сабақтарын ұйымдастыру жолдары» круглый стол (апрель 2015 г., кафедра практического курса казахского, русского языков и литературы)

- «12 жылдық білім беру жүйесінде дене шынықтыру пәнін интербелсенді оқыту әдісімен ұйымдыстыру» научно-методический семинар (апрель 2015 г., кафедра физической культуры и спорта)

- «География сабақтарында компьютерлік бағдарламалар көмегімен карта сызу» научный семинар (апрель 2015 г., кафедра химии, биологии и географии)

- «Организация обучения в разновозрастных учебных группах малокомплектных школ» научный семинар (апрель 2015 г., кафедра педагогики и психологии)

- «Эксперименттік есептердің физика сабағында орындалуы» круглый стол (апрель 2015 г., кафедра математики и физики)- «Қазақстан тарихы және құқық, экономика негіздері кафедрасындағы «Ғылым күндерін» ұйымдастыру және өткізуге студенттерді қатыстыру» (апрель 2015 г., кафедра Истории Казахстана и права, основы экономики)

- «Жоғары оқу орынында оқу үрдісін ұйымдастыруды жетілдіру мәселелері» научный семинар (май 2015 г., кафедра информатики)

Мекен-жайы: 110300, Арқалық қ., Әуелбеков көш.,17
Тел: 8-71430-7-24-88
Факс: 8-71430-7-01-87
Қабылдау комиссиясы:
8-71430-7-11-57
Call center: +77143049502