Білім беру бағдарламасы мазмұнының Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламасымен үйлесімділігі

Білім беру бағдарламасы мазмұнының Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларымен үйлесімділігі

Салыстырмалы талдау
"6В01101 – Педагогика және психология" ББ
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты және Шәкәрім Университеті (Семей қ.)

Критерилері

Ы.Алтынсарин атындағы АрқПИ

Шәкәрім Университеті (Семей қ)

деңгейі

деңгейі

Жоғары

Орта

Төменгі

Жоғары

Орта

Төменгі

Білім бағдарламасының құрылымы

1

ББ барлық құрылымдық компоненттерінің толықтығы мен жеткіліктілігі

+

   

+

   

Білім бағдарламасының мазмұны

2

Мазмұн жүйелігі,тереңдігі

 

+

   

+

 

3

Білім мазмұнының ғылым мен еңбек нарығының талаптарына сәйкестігі

+

   

+

   

4

Инвариантты (базалық) және вариативті мазмұн компоненттерінің болуы  

+

   

+

   

5

Құзыреттілік тәсілдің мазмұнындағы көрінісі

 

+

 

+

   

6

 Білім алушының жеке басын дамытуға бағытталғандығы

+

   

+

   

Бағдарламалар ҚР МЖМБС негізінде құрастырылған, мезгілінде рецензиялаудан өтеді, сұранысқа ие болып табылады, педагог-психолог мамандарын даярлаудың кеңдігін қамтамасыз етеді. Шәкәрім университеті мен Ы. Алтынсарин атындағы АрқПИ білім беру бағдарламаларының мақсатты белгілерінде айырмашылық бар. В Ы.Алтынсарин атындағы АрқПИ-де мақсаттардың нақты иерархиясы мен логикалық дәйектілігі байқалса Шәкәрім университетінде – неғұрлым жалпыланған нысаналылық орын алған.
Шәкәрім университетінің ББ-да құзыреттілікті қалыптастыру бойынша оқу модульдерінің картасы ұсынылған, бұл Ы.Алтынсарин атындағы АрқПи ББ-да байқалмайды.Жалпы, білім беру бағдарламалары ұқсас құрылымдарға ие.
1. ББ барлық құрылымдық компоненттерінің толықтығы мен жеткіліктілігі. Мамандықтардың білім беру бағдарламалары 25 және 34 дана таңдау компоненттері түрінде ұсынылған (элективті пәндер), олардың мазмұны қатаң құрылымдалған және негізгі қажетті бөлімдерден тұрады.Шәкәрім университетінің білім беру бағдарламасында элективті пәндер бойынша кредиттердің бөлінуі байқалады, бұл барлық негізгі құзыреттер бойынша оқытудың толық нәтижесін қамтамасыз ете алмайды.Ы.Алтынсарин атындағы АрқПИ да білім беру бағдарламасында таңдау компоненттерінің несиелері оңтайландырылған, бұл бағдарламаны мазмұнды етеді Бұл өз кезегінде білім беру бағдарламасын толық игеруді қамтамасыз етеді.
2. Мазмұн жүйелігі, тереңдігі. Білім беру бағдарламаларының мазмұны базалық және кәсіптік пәндер контекстінің жүйелілігін және қарастырылып отырған мәселенің тереңдігін көздейді. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілдегі оқу-әдістемелік әдебиеттің жеткіліксіздігі мәселесі қазақ тіліндегі білім беру бағдарламаларының деңгейіне, мамандықтарға әсер етеді
3. Білім мазмұнының ғылым мен еңбек нарығының талаптарына сәйкестігі. Оқу-әдістемелік кешендердің мазмұндық бөлігін әзірлеуде оқытушылар өңірдің, әлеуетті жұмыс берушілердің қажеттіліктерін, "ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі" және т. б. ЖОО-ның білім беру қызметтерінде тұтынушылардың сұраныстарын ескерген.
4. Инвариантты (базалық) және вариативті мазмұн компоненттерінің болуы. Таңдау пәндерін анықтау топтың эдвайзерінің басшылығымен жүзеге асырылады, ол презентация әдісімен студенттерге элективті пәндер каталогынан әр пәнге балама ұсынады, пәндерді оқу ретінде анықтауда кеңес береді.
5. Құзыреттілік тәсілдің мазмұнындағы көрініс. "Отбасылық психология", "психоконсультация негіздері", "қазіргі мектеп жағдайындағы педагогикалық менеджмент" және т.б. білім беру бағдарламасының пәндері психологиялық-педагогикалық ғылымдар теориясын, өз қызметін ұйымдастыру принциптерін қолдану практикасын меңгерген құзыретті педагог-психологты даярлауға бағытталған.
Шәкәрім университетінің 6В01101-Педагогика және психология білім беру бағдарламасын неғұрлым толық салыстырмалы талдау үшін ОӘКП және ОӘК-үшін сияқты бірқатар құжаттар қажет.

 

Байланыс


Мекен-жайы: 110300, Арқалық қ., Әуелбеков көш.,17
Тел: 8-71430-7-24-88
Қабылдау комиссиясы: 8-71430-7-11-57
Call center: +77143049502

ТІРКЕЛІҢІЗ